Brexit Checklist

HET GOEDERENVERKEER
Is uw organisatie ready voor Brexit?
Doe nu de test aan de hand van onze checklist.

DOUANE CHECKLIST BREXIT

 • Bent u voorbereid op de Brexit? En uw klanten, leveranciers, partners en andere betrokken partijen in uw Supply Chain ook?
 • Gaat het om import, export of hebben jullie beide stromen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk?
 • Worden de juiste facturen opgemaakt?
 • Heeft u ervaring met het versturen of ontvangen van goederen uit andere landen buiten de EU?
 • Heeft u ervaring met de douaneformaliteiten?
 • Zo ja, zijn er dan bijzondere bepalingen zoals:
  • NVWA
  • VGEM
  • Accijnsgoederen
  • Dual-Use
  • Actieve of passieve veredeling.
  • Call off stock of Consignatie in het Verenigd Koninkrijk of van het Verenigd Koninkrijk in Nederland.
 • Bent u bekend met de goederencodes (HS Codes) van uw producten?
 • Bent u op de hoogte van de Inco-terms die u gebruikt en bent u er zich van bewust dat deze invloed hebben op wie welke kosten betaald in geval van een grensoverschrijdende transactie?
 • Bent u zich ervan bewust dat de levertijd van uw goederen gaat veranderen?

INFORMATIE & FORMULIEREN:

MACHTIGINGSFORMULIEREN (IN)DIRECTE VERTEGENWOORDIGING: