KLG Europe Brexit

Brexit

Wat betekent dit voor het goederenverkeer

Brexit KLG Europe

Brexit in het algemeen

Wat betekent Brexit voor goederenverkeer tussen Europese Unie – Verenigd Koninkrijk?

Praktijk na 29 maart 2019

Status Brexit voorbereidingen KLG Europe

Wij zullen er klaar voor zijn… U ook?

Laatste nieuws

Donderdag 11 april 2019

De Europese regeringsleiders hebben de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, dit keer tot 31 oktober. Het is ook mogelijk om eerder te vertrekken.
"Deze verlenging is net zo flexibel als ik had verwacht, maar ook iets korter dan ik had verwacht", aldus Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. "Alsjeblieft, verspil deze tijd niet."
Tusk benadrukt dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het terugtredingsakkoord. Er volgt een evaluatiemoment in juni, dat niet als deadline gezien moet worden, maar als moment waarop wordt bekeken hoe men ervoor staat.
Door het uitstel is een zogenoemde 'no deal-Brexit' - een Brexit zonder goede afspraken om het vertrek uit de EU in goede banen te leiden - afgewend. Eigenlijk zouden de Britten op 12 april, aanstaande vrijdag, moeten vertrekken.

Britten doen mee aan EU-verkiezingen

31 oktober is niet zomaar gekozen. De nieuwe Europese Commissie treedt namelijk precies daarna aan. Door de deadline net daarvoor te leggen wordt voorkomen dat de Britten een Eurocommissaris krijgen.
Wel zullen de Britten nog mee moeten doen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Doen ze dit niet, dan moeten ze alsnog op 1 juni uitstappen, deal of geen deal.
Verder uitstel is hiermee overigens niet uitgesloten. Vlak voor de nieuwe deadline staat ook weer een EU-top gepland; op 17 oktober

Vrijdag 5 april 2019

Op dit moment is helaas nog steeds ongewis of de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) er in zullen slagen om vóór 12 April aanstaande een terugtrekkingsakkoord te bereiken aangaande het vertrek van het VK uit de EU. Mochten beide partijen alsnog tot een akkoord komen, dan zal na het Britse vertrek op 12 April een zogeheten transitieperiode ingaan die duurt tot 31 December 2020. Deze transitieperiode zal worden gebruikt voor de verdere onderhandelingen over het toekomstige handelsverdrag tussen de EU en het VK. Een terugtrekkingsakkoord inclusief een overgangsperiode betekent dat alles tijdelijk zoveel mogelijk ‘bij het oude blijft’ en dat er dus in bijna alle gevallen nog geen douaneformaliteiten zijn. Indien er geen akkoord wordt gesloten voor 12 April, dan zullen voor de handel tussen de EU en het VK de Wereldhandelsorganisatie (WTO) spelregels gaan gelden. In dat geval is het VK geen lid meer van de interne markt en de douane-unie én ligt er verder geen enkele afspraak. Dat betekent verder ook dat voor de goederen die u invoert of uitvoert dezelfde douanetarieven gelden als voor andere landen waar geen aanvullende afspraken mee zijn gemaakt.

Maar het laatste nieuws van vrijdag 5 April is dat de president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft voorgesteld het Verenigd Koninkrijk een 'flexibele' uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU.

De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat staat in een brief van May aan Donald Tusk, de president van de Europese Raad.
May schrijft dat het Verenigd Koninkrijk voorbereidingen treft om deel te nemen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als de partijen voor 30 juni tot een overeenkomst komen, dan kan de Brexit eerder dan 30 juni plaatsvinden, aldus May.

Donderdag 21 maart 2019

Om goederen te kunnen inklaren is het noodzakelijk dat wij de machtiging correct hebben gekregen. Download hieronder het machtigingsformulier.

Douane checklist Brexit